Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, No: 85A/1, Ataşehir/İstanbul


  İletişim : +90 (216) 442 25 53, +90 (546) 442 25 53

ALLE Zone İnternet Rıza Metni

Şirketimiz ALLE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ALLE Zone” ve/veya “Şirket”), katılımcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca katılımcıların ALLE Zone tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan, alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi otomatik yollarla kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ALLE Zone tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için katılımcıların açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte;

Ürün ve hizmetlerin daha iyi ve kaliteli şekilde sunulabilmesi, kurumsal iletişimi sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla kullanılmasını,

Kullanım/alışveriş alışkanlıklarımın tespiti, segmente edilmesi, mevcut veriler üzerinde yapılan analizlerden yeni verilerin elde edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin tarafıma iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca şahsımla iletişime geçilebilmesi ve tarafıma bu anlamda e-posta ve smsler gönderilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere “ad soy ad, yaşadığım şehir/ülke, doğum tarihi, e-mail adresi, telefon numarası, cinsiyet, eğitim bilgisi, çalışılan kurum bilgisi” bilgilerimin işlenmesine; bu verilerimin sözleşme ilişkisinde olunan sms ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmasını,

Sağlık verilerinin ise; Düzenlenen tur, organizasyon ve seyahatlerde insan sağlığının korunabilmesi için zorunlu olan minimum düzeyde bilginin alınması ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak gerekli önlemlerin alınabilmesi için ilgili üçüncü kişi tur, organizasyon ve seyahat şirketlerindeki paylaşımı zaruri olan görevli personel ile paylaşılmasını,

Etkinlik sırasında veya birebir uygulamalar esnasında ALLE Zone ve/veya sosyal paylaşım sayfalarında açıklanmış işbirlikçileri tarafından fotoğraf çekilmesi veya video kaydı yapılması hususunda bilgim olduğunu ve yapılan bu kayıtların ALLE Zone ve FURKAN KAYABAŞOĞLU’na ait sosyal paylaşım sayfaları ve internet sitelerinde paylaşılabileceği hususunda da bilgilendirildiğimi,

Veri Sorumlusu olarak ALLE Zone tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ ni okuduğumu, anladığımı ve hiçbir kayıt ve şerh koymaksızın açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.