Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, No: 85A/1, Ataşehir/İstanbul


  İletişim : +90 (216) 442 25 53, +90 (546) 442 25 53

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FNBA SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“CAMPALLE”) tarafından hazırlanmıştır.

CAMPALLE olarak gerçekleştirmiş olduğumuz CAMPALLE DOĞUMA HAZIRLIK KAMPI etkinliğinde (Etkinlik) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve alt mevzuat uyarınca, http://www.allesaglik.com/katilim-formu/ üzerinden bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad soyad – e-posta adresi – cep numarası gibi ) mevzuatta öngörülen şekilde CAMPALLE tarafından, yine CAMPALLE’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, CAMPALLE’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlar çerçevesinde depolanacak ve yine aynı sebeplere bağlı olarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Ayrıca Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bununla beraber kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Bununla birlikte, etkinlik sürecinde CAMPALLE çalışanları ve/veya kurum adı CAMPALLE sosyal paylaşım sayfalarında açıklanmış işbirlikçileri tarafından çekilebilecek her türlü fotoğraf ve videoların, CAMPALLE’nin web sayfası ve sosyal medya hesaplarında, broşür ve katalog çekimlerinde, davetiyelerde yayımlanıp kullanılabilecektir.

Ayrıca CAMPALLE’ye ait sosyal paylaşım siteleri ve internet sitelerinde etkinlik kapsamında isimleri açıkça açıklanmış olan anlaşmalı firmalar/kişiler ile kişisel bilgileriniz ve etkinlik süresince çekilmiş olan fotoğraf ve videolarınız paylaşılabilecektir.

​Kanun’un 11. Maddesi kapsamında campalle@allesaglik.com adresine mail göndererek belirtmiş olduğunuz kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Verilerinizin aktarıldığı 3.kişileri öğrenme ve aktarılma sürecine ilişkin bilgi isteme, Eksik/yanlış veri varsa düzeltme, eski olan veriyi güncelleme, Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

​İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.