Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, No: 85A/1, Ataşehir/İstanbul


  İletişim : +90 (216) 442 25 53, +90 (546) 442 25 53

Campalle Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FNBA SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“CAMPALLE”) tarafından hazırlanmıştır.

CAMPALLE olarak gerçekleştirmiş olduğumuz @camp.alle isimli instagram sayfamızda gerçekleştireceğimiz yarışma kapsamında kazanan kişilerden yarışma konusu hediyelerin ulaştırılabilmesi adına instagram, e-posta ya da tarafımızca iletilen numara üzerinden bizimle paylaşacağı kişisel veriler (ad soyad – e-posta adresi – cep numarası gibi ),  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve alt mevzuat uyarınca, mevzuatta öngörülen şekilde CAMPALLE tarafından, hediyenizin gönderilebilmesi ve yine CAMPALLE’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, CAMPALLE’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlar çerçevesinde depolanacak ve yine aynı sebeplere bağlı olarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Ayrıca Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bununla beraber kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Bununla birlikte, yarışma sonrasında CAMPALLE çalışanları ve/veya kurum adı CAMPALLE sosyal paylaşım sayfalarında açıklanmış yarışma işbirlikçileri tarafından yayımlanacak “talihlilerimiz” konulu içeriklerde yayımlanıp kullanılabilecektir.

​Kanun’un 11. Maddesi kapsamında campalle@allesaglik.com adresine mail göndererek belirtmiş olduğunuz kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Verilerinizin aktarıldığı 3.kişileri öğrenme ve aktarılma sürecine ilişkin bilgi isteme, Eksik/yanlış veri varsa düzeltme, eski olan veriyi güncelleme, Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

​İşbu aydınlatma metninin ekinde yer alan bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.