Barbaros Mahallesi, Sütçü Yolu Caddesi, No: 85A/1, Ataşehir/İstanbul


  İletişim : +90 (216) 442 25 53, +90 (546) 442 25 53

Campalle Kayıt Sözleşmesi

CAMPALLE ETKİNLİK KAYIT SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

İşbu Campalle Etkinlik Kayıt Sözleşme (SÖZLEŞME) Madde 6’da bilgileri yer alan (KATILIMCI) ile Madde 4’te bilgileri yer alan (DÜZENLEYEN “FİRMA”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2 – KONU

Sözleşme’nin konusu, Firma’nın, Katılımcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve hizmet bedeli belirtilen etkinliğin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3 – SÖZLEŞMENİN KURULMASI

3.1 – KATILIMCI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER. KATILIMCI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARI KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE KABUL EDER.

3.2 – FİRMA VE KATILIMCI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

4 – DÜZENLEYEN “FİRMA”

Unvanı: FNBA SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: BARBAROS MAH. SÜTÇÜ YOLU CAD. NO:85/2 ATAŞEHİR İSTANBUL

Tel: 0216 442 25 53

E-posta: info@allesaglik.com

Mersis No: 0388072237000011

5- KATILIMCI BİLGİLERİ

Katılımcı bilgileri, etkinlik satın alımı sırasında sistem üzerinden girilen bilgilerdir. Katılımcı vermiş olduğu bu kişisel bilgilerin gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6 – SÖZLEŞME KONUSU ETKİNLİK BİLGİLERİ

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken nitelikte olan işbu sözleşme konusu etkinliğin süresi, içeriği, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme tarihi: Katılımcı tarafından kayıt formunun sistem üzerinden doldurulduğu tarih sözleşme tarihi kabul edilir.

Etkinliğin Adı: Campalle Doğuma Hazırlık Kampı

Etkinlik adresi ve tarihi: Etkinlik tarihleri ve adres detayları ön kayıt sayfasında seçenekli şekilde yer almaktadır. Katılımcı bu ön kayıt işlemi esnasında katılmak istediği etkinliği kendisi seçerek kaydı tamamlamaktadır.

 

2023 Genel Toplam (Vergiler Dahil): 18.500 TL

 

Cayma bildiriminin yapılacağı;

Adres: BARBAROS MAH. SÜTÇÜ YOLU CAD. NO:85/2 ATAŞEHİR İSTANBUL

Tel: 0216 442 25 53 / 0534 351 51 61

E-posta: campalle@allesaglik.com

Etkinlik işbu sözleşmede belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilecektir. Verilecek hizmetin detayları ve içeriği www.allesaglik.com adresinde yer alan “campalle” sayfasında belirtilmektedir.

7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1 – Katılımcı, Madde 6’da belirtilen Sözleşme konusu etkinliğin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile etkinliğe ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2 – Sözleşme konusu etkinlik,  Katılımcı’nın seçtiği program kapsamında www.allesaglik.com adresinde yer alan “campalle” sayfasında ön bilgileri belirtilen şekilde etkinlik adresinde ifa edilir. Firma herhangi bir haklı gerekçe olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın etkinliği ifadan kaçınırsa tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin işbu nedenle feshi durumunda, Firma, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen şekilde geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

7.3 – Haklı sebep olması halinde Firma, Sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, içeriğini değiştirebileceği gibi Katılımcı’yı eşit kalite ve fiyatta başkaca bir etkinlik kapsamına da alabilir.

7.4 –İşbu sözleşmenin Katılımcı tarafından elektronik ortamda onaylanmasına müteakip belirlenmiş olan toplam katılım bedelinin 8.500,00 TL kısmı ön ödeme olarak Firma hesabına aktarılmalıdır. Katılımcı, etkinlik katılım bedelini Firma’nın belirtmiş olduğu hesaba banka havalesi veya EFT (elektronik fon transferi) yoluyla Türk Lirası cinsinden iletecektir. Söz konusu ödemelerin belirtilen süreler içerisinde gerçekleşmemesi halinde yapılmış olan kayıt iptal edilir, katılımın iptali durumunda yine bu sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilmiş olan geri ödeme koşulları tatbik edilecektir.

7.5 – Firma, Katılımcı’nın kar amacı güderek yeniden satış gayesi bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi satın alımı iptal etme ve katılımcıyı etkinlik alanına sokmama hakkını saklı tutar.

7.6 – Sözleşme konusu etkinlik, Katılımcı’ya internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan kapsamda Katılımcı veya gösterdiği kişiye, Firmanın belirlemiş olduğu tesiste gerçekleştirilir. Firma tarafından açıklanmış olan etkinlik tarihleri değişikliğe uğrayabilir. Aynı şekilde Firma, etkinliğin yapılacağı lokasyonu, tesisi ve etkinlik ekibini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Firma tarafından bu madde kapsamında belirtilmiş olan değişikliklerin gerçekleştirilmesi Katılımcı’ya sözleşmeden cayma hakkı vermez. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece hizmetin verileceği tesise ulaşım ve konaklama masrafları Katılımcı’nın bizatihi kendisine aittir. Firma satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak belli oranlarda indirimler gerçekleştirilebilir ve bu indirimli fiyatlar Katılımcı’ya yansıtılabilir.

8 – CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca;

8.1 – Katılımcı; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hizmeti satın aldığı tarihten itibaren 8.3. maddede belirtilen sürelere tabii olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcı, işbu Sözleşme’nin kurulmasından hizmetin başlangıç tarihine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak Firmaya yöneltilmiş olması yeterlidir.

8.2.– Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; sipariş konusu etkinliğin internet üzerinden satın alım talebinin oluşturulma tarihi esas alınır.

8.3 İşbu sözleşmenin 7.7. maddesinde yer alan durumlar hariç, Katılımcının cayma hakkı; aşağıda detayları verilmiş olunan süreler ve cezai koşullara uygun olarak uygulanacaktır:

Etkinlik tarihinden 30 gün öncesine kadar bildirilen katılım iptallerinde yapılan ön ödeme bedelinin %50’si geri ödenir.

Etkinlik tarihinden 29-15 gün öncesine kadar bildirilen katılım iptallerinde yapılan toplam ödeme bedelinin %50’si geri ödenir.

Etkinlik tarihine 14 gün kala ve daha geç bildirilen katılım iptallerinde herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

8.4. İşbu sözleşmenin 7.7. maddesinde yer alan değişiklik durumlarında, etkinlik tarihinden 30 gün önceye kadar kullanılan cayma haklarında bedel iadesinin tamamı gerçekleştirilecektir. Sonraki dönemlerde gelen cayma talepleri için ise bir ücret iade durumu söz konusu değildir.

8.5 – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının g bendinde de belirtildiği üzere belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketicilerin doğrudan cayma hakkı bulunmamaktadır.

9- YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Firma’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 10 – ETKİNLİĞİN FİYATI VE ÖDEME KOŞULLARI

10.1. Etkinliğin 2023 yılı için belirlenen toplam katılım bedelinin 8.500,00 TL kısmı ön ödeme olarak kabul edilmektedir. Katılımcı tarafından, etkinlik katılım bedelinin 8.500,00 TL kısmı (ön ödeme olarak) kayıt anında, kalan 10.000,00 TL tutarın etkinliğin başlamasından en geç 30 (otuz) gün öncesinde ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler banka havalesi veya EFT (elektronik fon transferi) yoluyla DenizBank Sahrayıcedit Şubesi Hesap Adı: FNBA SAĞLIK HİZMETLERİ IBAN: TR 30 0013 4000 0096 2889 0000 01 nolu hesaba Türk Lirası olarak yapılmalıdır.

10.2. Söz konusu ödemeler belirtilen süre içinde gerçekleşmemesi halinde yapılmış olan kayıt iptal edilir, katılım iptali durumunda geri ödeme koşulları geçerli hale gelir.

MADDE 11 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Katılımcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Katılımcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Firma’nın uğradığı zarar ve ziyandan Katılımcı sorumlu olacaktır.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Firma’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Katılımcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve Katılımcı tarafından sistem üzerinden onaylanmasına müteakip yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİREN “FİRMA”                                                                                                  KATILIMCI

FNBA SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.